ลงประกาศขาย | ค้นหา
ไทยโฮมดีดี ศูนย์กลางการซื้อขายบ้านมือสอง ทุกทำเลทั่วไทย
บ้านมือสอง|ลงประกาศฟรี|ประกาศทุกประเภท|ประกาศขาย|ประกาศให้เช่า|ประกาศขายดาวน์|ประกาศเซ้ง| ค้นหาประกาศ|รายการของฉัน|ติดต่อโฆษณา
บ้านเดี่ยวบ้านแฝดทาวน์เฮ้าส์คอนโดตึกแถว/อาคารพาณิชย์อพาร์ทเมนท์/หอพักพื้นที่สำนักงานรีสอร์ท/โรงแรมโกดัง/โรงงานที่ดิน

พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่

 
ประจำวันที่: 18 ส.ค. 52 | เข้าชม (6705) | ส่งต่อเพื่อน | รายการโปรด

รายละเอียดข่าว - พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่


บ้าน-ที่ดินมูลค่าไม่เกินล้านไม่เสียภาษี

การประชุม ครม.เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม วาระร่างพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ถูกจับตามอง โดยมีนาย กรณ์ จาติกวณิช รมว.คลัง ยื่นเสนอร่างดังกล่าว


ร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินฯ ดังกล่าว ใช้เวลาผลักดันกว่า 10 ปี เหตุที่ต้องใช้เวลา นานเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ร่างกฎหมายดังกล่าว หากมีการประกาศใช้ จะให้มีการยกเลิก พ.ร.บ. ต่อไปนี้ 1.พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475, 2.พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 และ, 3.พ.ร.บ.กำหนดราคาปานกลางของที่ดิน สำหรับการประเมินภาษีบำรุงท้องที่พ.ศ.2529

สาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินดังกล่าวคือ 1.อัตราภาษี มี 3 อัตรา คือ 1.1 ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั่วไป อัตราภาษีไม่เกินร้อยละ 0.5, 1.2 ที่อยู่อาศัยของตนเอง โดยไม่ประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ ไม่เกินร้อยละ 0.1, 1.3 ที่ดิน ประกอบเกษตรกรรม ไม่เกินร้อยละ 0.05 โดยคิดจากฐานภาษี

2.การบังคับใช้กฎหมาย มีบทเฉพาะ กาล 2 ปีหลังประกาศใช้กฎหมาย สำหรับ เตรียมการจัดเก็บภาษีตามระบบใหม่ 3. ผู้มีหน้าที่เสียภาษี ได้แก่ บุคคลธรรมดานิติบุคคล ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้าง หรือเป็นผู้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินที่เป็นทรัพย์สินของรัฐ รวมถึงผู้มีหน้าที่เสียภาษีแทนการเสียภาษีแทนไม่เป็นเหตุให้เกิดสิทธิตาม กฎหมายอื่น 4.อำนาจในการจัดเก็บภาษี องค์กร บริหารส่วนท้องถิ่นมีอำนาจจัดเก็บภาษีจากที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในเข ตอปท.ของตน ภาษีที่จัดเก็บได้ในเขตท้องถิ่นใดให้เป็นรายได้ของท้องถิ่นนั้นเช่นเดียวกับ ภาษีโรงเรือนและทิ่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่ปัจจุบัน

5.ทรัพย์สินที่ไม่ต้องเสียภาษี เช่น สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ทรัพย์สินของรัฐที่ใช้ในกิจการของรัฐหรือสาธารณประโยชน์ โดยไม่ได้หาประโยชน์

ยกเว้นภาษีบ้านพร้อมที่ดินมูลค่าไม่เกิน 1 ล้านบาท งดเก็บภาษีที่ดิน แลนด์ลอร์ดปีแรกนายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงการยกร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างว่า ขณะนี้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เดินสายสัมมนาทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจถึง “โครงสร้างภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่” ที่จะมีผลบังคับใช้ใน 2 ปีข้างหน้า หลังจากกฎหมาย ผ่านการอนุมัติจากสภา ซึ่งที่ผ่านมาทาง สศค.ได้รับข้อเสนอแนะหลายประเด็น อาทิ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของผู้ที่มีรายได้น้อย รวมทั้งที่ดินที่ใช้ในการเกษตรกรรม หากให้เสียภาษีในอัตราปกติเกรงว่าจะเป็นภาระที่หนักเกินไป

ทั้งนี้ กรอบการยกเว้นภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และที่ดินที่ใช้ในการเกษตรที่มีมูลค่าไม่เกิน 1 ล้านบาท ซึ่งจะมีผลทำให้ประชาชนโดยส่วนใหญ่ของประเทศได้รับการยกเว้นภาษีถึง 90% ของผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ทั้งหมด

ส่วนที่ดินที่บริษัทพัฒนาอสังหา ริมทรัพย์ หรือผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรมต้องจัดหามาเตรียมไว้ใช้ในการดำเนินธุรกิจ หากผู้ประกอบการยังไม่ขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างออกไปภายใน 1 ปี จะได้รับการยกเว้นภาษีในปีแรก และจะเริ่มเสียภาษี ในปีที่ 2 และจะเสียภาษีในอัตราสูงสุด (เชิงพาณิชย์) ในปีที่ 3

“จากผลการศึกษาของ สศค. พบว่าหากมีการยกเว้นภาษีให้กับผู้ที่ครอบครองทรัพย์สินที่มีมูลค่าไม่เกิน 1 ล้านบาท จะเหลือเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จะเข้ามาอยู่ในฐานภาษีฉบับใหม่แค่ 10% เท่านั้น ในจำนวนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นโรงงานอุตสาหกรรม อาคาร ร้านค้าที่ใช้ในเชิงพาณิชย์ซึ่งกลุ่มนี้จะได้รับประโยชน์เสียภาษีน้อยลงกว่า เดิม เพราะภาษีที่ดินตัวใหม่ จะเก็บในอัตราไม่เกิน 0.5% ของราคาประเมินที่ดินขณะที่ภาษีโรงเรือนฉบับเดิมเก็บในอัตรา 12.5% ของฐานรายได้ในแต่ละปี โดยภาพรวมแล้วผู้ประกอบการจะเสียภาษีถูกลง แต่พวกที่จะรับภาระหนักคือพวกที่เก็บที่ดินไว้เพื่อเก็งกำไร” นายกรณ์ กล่าว

นอกจากนี้ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการ AREA ได้ให้ความเห็น กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า ภาษีนี้เก็บมาเพื่อใช้พัฒนาท้องถิ่นโดยตรง โดยอาจนำมาใช้พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การศึกษาให้ทันความต้องการของท้องถิ่น และเมื่อท้องถิ่นได้รับการพัฒนา มูลค่าทรัพย์สินของเราก็จะยิ่งเพิ่มพูน เช่น คนคนหนึ่งมีบ้านราคา 1 ล้านบาท เสียภาษี 0.1% หรือปีละเพียง 1,000 บาท แต่เมื่อท้องถิ่นได้รับการพัฒนา ราคาบ้านก็สามารถเพิ่มขึ้นสุทธิประมาณ 3% ต่อปี หรือปีละ 30,000 บาท ดังนั้นการเสียภาษีเพียง 1,000 บาท แต่ทำให้ทรัพย์สินมีมูลค่าเพิ่มขึ้นมากมายนั้น จึงนับเป็นความคุ้มค่าอย่างยิ่ง

จึงอาจกล่าวได้ว่า ยิ่งเก็บภาษีได้มากเท่าไหร่ ท้องถิ่นนั้นๆ ยิ่งเจริญ ท้องถิ่นนำไปปรับปรุงถนน ทำให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันดีขึ้น เมื่อท้องถิ่นนั้นเจริญ มูลค่าทรัพย์สินก็จะยิ่งเพิ่มขึ้น เจ้าของที่ดินก็ได้ประโยชน์ ดังนั้นจึงไม่ควรมีข้อยกเว้นการเก็บภาษีนี้

 
ที่มาของข่าว: http://www.siamturakij.com

พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่

 
ข่าวอสังหาริมทรัพย์ยอดนิยม
 
เฟรเกรนท์ชี้ราคาที่ดินและอาคารชุดบนถ. เพชรบุรีตัดใหม่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นเฟรเกรนท์ช เข้าชม (19629) | ส่งต่อเพื่อน | รายการโปรด | 29 ต.ค. 52
แบงก์กรุงไทยร่วมงานมหกรรมบ้านและคอนโด ขนสินทรัพย์ทำเลทองดัมป์ราคา 30% เข้าชม (8223) | ส่งต่อเพื่อน | รายการโปรด | 29 ต.ค. 52
ตลาดบ้าน ติดกับดักเครดิตบูโร แบงก์เข้ม ลูกค้าบัญชีดำ เข้าชม (8178) | ส่งต่อเพื่อน | รายการโปรด | 26 ต.ค. 52
แสนสิริขายบริการคนรวย เข้าชม (6919) | ส่งต่อเพื่อน | รายการโปรด | 22 ต.ค. 52
พฤกษา เพิ่มศักยภาพไอที ด้วย Home Building Solution จากเอสเอพี เข้าชม (6503) | ส่งต่อเพื่อน | รายการโปรด | 29 ต.ค. 52

ข่าวการเงิน/ธนาคารยอดนิยม
 
แบงก์แห่ซื้อสินทรัพย์คืนจากกรมบังคับคดี ธนาคารโดดซื้อเอ็นพีแอลจากกรมบังคับคดีคืน แก้เกมราคาตกและลดภาระสำรองหนี้ เข้าชม ( 10092 ) | ส่งต่อเพื่อน | รายการโปรด | 4 ต.ค. 51
กู้ประกันสังคม ประกันสังคมจับมือ5แบงก์ ปล่อยกู้สมาชิกรายละ1.5ล้าน ดบ. 2.5% ซ่อม-รีไฟแนนซ์บ้าน เข้าชม ( 7488 ) | ส่งต่อเพื่อน | รายการโปรด | 22 เม.ย. 53
กูรูเรื่องบ้าน งัดเคล็ดดูแลบ้านง่ายๆ แถมใช้ตังค์น้อย เข้าชม ( 6911 ) | ส่งต่อเพื่อน | รายการโปรด | 6 ม.ค. 53
ข่าวเด่นแวดวงการเงิน-ประกันปี 2552 เข้าชม ( 6629 ) | ส่งต่อเพื่อน | รายการโปรด | 5 ม.ค. 54
กสิกรฯนำร่อง บริการลูกค้า เปิด6โมงเย็น กสิกรไทยสร้างศักราชใหม่ เปิดสาขาถึง 6 โมงเย็นทุกวันศุกร์ เข้าชม ( 6062 ) | ส่งต่อเพื่อน | รายการโปรด | 21 ต.ค. 51

 

พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ประกาศขาย/ให้เช่าแนะนำ
ขายถูก..ที่ดินติดหมู่บ้านจัดสรรย่านบางใหญ่-บางบัวทอง ลดพิเศษขายถูก..ที่ดินติดหมู่บ้านจัดสรรย่านบางใหญ่-บางบัวทอง ลดพิเศษ
บางบัวทอง | นนทบุรี
ขายร้านอาหาร volkbar(ราชเทวี)ราคา 3,300,000 บาท ใกล้แหล่งชอปปิ้ง มาบุญครอง,สยามเซ็นเตอร์,พารากอน, ร้าน Volk Bar Coco Walk ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS ราชเทวี ตรงข้ามโรงแรมเอเชียขายร้านอาหาร volkbar(ราชเทวี)ราคา 3,300,000 บาท ใกล้แหล่งชอปปิ้ง มาบุญครอง,สยามเซ็นเตอร์,พารากอน, ร้าน Volk Bar Coco Walk ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS ราชเทวี ตรงข้ามโรงแรมเอเชีย
เขตราชเทวี | กรุงเทพมหานคร
ทาวน์เฮ้าส์2ชั้นหมู่บ้านลภาวัล12 ทาวน์เฮ้าส์2ชั้นหมู่บ้านลภาวัล12
บางบัวทอง | นนทบุรี
ประกาศขาย/ให้เช่าทั้งหมด»

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ประกาศขายดาวน์/เซ้งแนะนำ
ขายดาวน์ ลุมพินีคอนโดทาวน์นิด้า-เสรีไทย ขายดาวน์ ลุมพินีคอนโดทาวน์นิด้า-เสรีไทย
เขตบึงกุ่ม | กรุงเทพมหานคร
ขายดาวน์ คอนโด ลุมพินีเพลส พระราม9 รัชดา พร้อมเข้าอยู่ได้เลย100% (เจ้าของขายเอง ราคาต่อรองได้ครับ) ขายดาวน์ คอนโด ลุมพินีเพลส พระราม9 รัชดา พร้อมเข้าอยู่ได้เลย100% (เจ้าของขายเอง ราคาต่อรองได้ครับ)
เขตห้วยขวาง | กรุงเทพมหานคร
เซ้งด่วน อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ริมถนนประชาอุทิศ (ใกล้ซอยประชาอุทิศ 17) เซ้งด่วน อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ริมถนนประชาอุทิศ (ใกล้ซอยประชาอุทิศ 17)
เขตราษฎร์บูรณะ | กรุงเทพมหานคร
ประกาศขายดาวน์/เซ้งทั้งหมด»

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Copyright © 2009 Company Name. All rights reserved.
แนะนำเว็บไซต์: ตกแต่งภายใน | ซื้อขายบ้าน | ประกาศขายบ้าน | บ้านมือสอง | ของมือสอง | รถมือสอง | ลงประกาศฟรี | ซื้อขายบ้าน