ลงประกาศขาย | ค้นหา
ไทยโฮมดีดี ศูนย์กลางการซื้อขายบ้านมือสอง ทุกทำเลทั่วไทย
บ้านมือสอง|ลงประกาศฟรี|ประกาศทุกประเภท|ประกาศขาย|ประกาศให้เช่า|ประกาศขายดาวน์|ประกาศเซ้ง| ค้นหาประกาศ|รายการของฉัน|ติดต่อโฆษณา
บ้านเดี่ยวบ้านแฝดทาวน์เฮ้าส์คอนโดตึกแถว/อาคารพาณิชย์อพาร์ทเมนท์/หอพักพื้นที่สำนักงานรีสอร์ท/โรงแรมโกดัง/โรงงานที่ดิน

พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่

 
ประจำวันที่: 18 ส.ค. 52 | เข้าชม (7175) | ส่งต่อเพื่อน | รายการโปรด

รายละเอียดข่าว - พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่


บ้าน-ที่ดินมูลค่าไม่เกินล้านไม่เสียภาษี

การประชุม ครม.เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม วาระร่างพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ถูกจับตามอง โดยมีนาย กรณ์ จาติกวณิช รมว.คลัง ยื่นเสนอร่างดังกล่าว


ร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินฯ ดังกล่าว ใช้เวลาผลักดันกว่า 10 ปี เหตุที่ต้องใช้เวลา นานเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ร่างกฎหมายดังกล่าว หากมีการประกาศใช้ จะให้มีการยกเลิก พ.ร.บ. ต่อไปนี้ 1.พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475, 2.พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 และ, 3.พ.ร.บ.กำหนดราคาปานกลางของที่ดิน สำหรับการประเมินภาษีบำรุงท้องที่พ.ศ.2529

สาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินดังกล่าวคือ 1.อัตราภาษี มี 3 อัตรา คือ 1.1 ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั่วไป อัตราภาษีไม่เกินร้อยละ 0.5, 1.2 ที่อยู่อาศัยของตนเอง โดยไม่ประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ ไม่เกินร้อยละ 0.1, 1.3 ที่ดิน ประกอบเกษตรกรรม ไม่เกินร้อยละ 0.05 โดยคิดจากฐานภาษี

2.การบังคับใช้กฎหมาย มีบทเฉพาะ กาล 2 ปีหลังประกาศใช้กฎหมาย สำหรับ เตรียมการจัดเก็บภาษีตามระบบใหม่ 3. ผู้มีหน้าที่เสียภาษี ได้แก่ บุคคลธรรมดานิติบุคคล ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้าง หรือเป็นผู้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินที่เป็นทรัพย์สินของรัฐ รวมถึงผู้มีหน้าที่เสียภาษีแทนการเสียภาษีแทนไม่เป็นเหตุให้เกิดสิทธิตาม กฎหมายอื่น 4.อำนาจในการจัดเก็บภาษี องค์กร บริหารส่วนท้องถิ่นมีอำนาจจัดเก็บภาษีจากที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในเข ตอปท.ของตน ภาษีที่จัดเก็บได้ในเขตท้องถิ่นใดให้เป็นรายได้ของท้องถิ่นนั้นเช่นเดียวกับ ภาษีโรงเรือนและทิ่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่ปัจจุบัน

5.ทรัพย์สินที่ไม่ต้องเสียภาษี เช่น สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ทรัพย์สินของรัฐที่ใช้ในกิจการของรัฐหรือสาธารณประโยชน์ โดยไม่ได้หาประโยชน์

ยกเว้นภาษีบ้านพร้อมที่ดินมูลค่าไม่เกิน 1 ล้านบาท งดเก็บภาษีที่ดิน แลนด์ลอร์ดปีแรกนายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงการยกร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างว่า ขณะนี้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เดินสายสัมมนาทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจถึง “โครงสร้างภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่” ที่จะมีผลบังคับใช้ใน 2 ปีข้างหน้า หลังจากกฎหมาย ผ่านการอนุมัติจากสภา ซึ่งที่ผ่านมาทาง สศค.ได้รับข้อเสนอแนะหลายประเด็น อาทิ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของผู้ที่มีรายได้น้อย รวมทั้งที่ดินที่ใช้ในการเกษตรกรรม หากให้เสียภาษีในอัตราปกติเกรงว่าจะเป็นภาระที่หนักเกินไป

ทั้งนี้ กรอบการยกเว้นภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และที่ดินที่ใช้ในการเกษตรที่มีมูลค่าไม่เกิน 1 ล้านบาท ซึ่งจะมีผลทำให้ประชาชนโดยส่วนใหญ่ของประเทศได้รับการยกเว้นภาษีถึง 90% ของผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ทั้งหมด

ส่วนที่ดินที่บริษัทพัฒนาอสังหา ริมทรัพย์ หรือผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรมต้องจัดหามาเตรียมไว้ใช้ในการดำเนินธุรกิจ หากผู้ประกอบการยังไม่ขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างออกไปภายใน 1 ปี จะได้รับการยกเว้นภาษีในปีแรก และจะเริ่มเสียภาษี ในปีที่ 2 และจะเสียภาษีในอัตราสูงสุด (เชิงพาณิชย์) ในปีที่ 3

“จากผลการศึกษาของ สศค. พบว่าหากมีการยกเว้นภาษีให้กับผู้ที่ครอบครองทรัพย์สินที่มีมูลค่าไม่เกิน 1 ล้านบาท จะเหลือเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จะเข้ามาอยู่ในฐานภาษีฉบับใหม่แค่ 10% เท่านั้น ในจำนวนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นโรงงานอุตสาหกรรม อาคาร ร้านค้าที่ใช้ในเชิงพาณิชย์ซึ่งกลุ่มนี้จะได้รับประโยชน์เสียภาษีน้อยลงกว่า เดิม เพราะภาษีที่ดินตัวใหม่ จะเก็บในอัตราไม่เกิน 0.5% ของราคาประเมินที่ดินขณะที่ภาษีโรงเรือนฉบับเดิมเก็บในอัตรา 12.5% ของฐานรายได้ในแต่ละปี โดยภาพรวมแล้วผู้ประกอบการจะเสียภาษีถูกลง แต่พวกที่จะรับภาระหนักคือพวกที่เก็บที่ดินไว้เพื่อเก็งกำไร” นายกรณ์ กล่าว

นอกจากนี้ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการ AREA ได้ให้ความเห็น กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า ภาษีนี้เก็บมาเพื่อใช้พัฒนาท้องถิ่นโดยตรง โดยอาจนำมาใช้พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การศึกษาให้ทันความต้องการของท้องถิ่น และเมื่อท้องถิ่นได้รับการพัฒนา มูลค่าทรัพย์สินของเราก็จะยิ่งเพิ่มพูน เช่น คนคนหนึ่งมีบ้านราคา 1 ล้านบาท เสียภาษี 0.1% หรือปีละเพียง 1,000 บาท แต่เมื่อท้องถิ่นได้รับการพัฒนา ราคาบ้านก็สามารถเพิ่มขึ้นสุทธิประมาณ 3% ต่อปี หรือปีละ 30,000 บาท ดังนั้นการเสียภาษีเพียง 1,000 บาท แต่ทำให้ทรัพย์สินมีมูลค่าเพิ่มขึ้นมากมายนั้น จึงนับเป็นความคุ้มค่าอย่างยิ่ง

จึงอาจกล่าวได้ว่า ยิ่งเก็บภาษีได้มากเท่าไหร่ ท้องถิ่นนั้นๆ ยิ่งเจริญ ท้องถิ่นนำไปปรับปรุงถนน ทำให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันดีขึ้น เมื่อท้องถิ่นนั้นเจริญ มูลค่าทรัพย์สินก็จะยิ่งเพิ่มขึ้น เจ้าของที่ดินก็ได้ประโยชน์ ดังนั้นจึงไม่ควรมีข้อยกเว้นการเก็บภาษีนี้

 
ที่มาของข่าว: http://www.siamturakij.com

พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่

 
ข่าวอสังหาริมทรัพย์ยอดนิยม
 
เฟรเกรนท์ชี้ราคาที่ดินและอาคารชุดบนถ. เพชรบุรีตัดใหม่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นเฟรเกรนท์ช เข้าชม (24829) | ส่งต่อเพื่อน | รายการโปรด | 29 ต.ค. 52
แบงก์กรุงไทยร่วมงานมหกรรมบ้านและคอนโด ขนสินทรัพย์ทำเลทองดัมป์ราคา 30% เข้าชม (8960) | ส่งต่อเพื่อน | รายการโปรด | 29 ต.ค. 52
ตลาดบ้าน ติดกับดักเครดิตบูโร แบงก์เข้ม ลูกค้าบัญชีดำ เข้าชม (8912) | ส่งต่อเพื่อน | รายการโปรด | 26 ต.ค. 52
แสนสิริขายบริการคนรวย เข้าชม (7612) | ส่งต่อเพื่อน | รายการโปรด | 22 ต.ค. 52
พฤกษา เพิ่มศักยภาพไอที ด้วย Home Building Solution จากเอสเอพี เข้าชม (7157) | ส่งต่อเพื่อน | รายการโปรด | 29 ต.ค. 52

ข่าวการเงิน/ธนาคารยอดนิยม
 
แบงก์แห่ซื้อสินทรัพย์คืนจากกรมบังคับคดี ธนาคารโดดซื้อเอ็นพีแอลจากกรมบังคับคดีคืน แก้เกมราคาตกและลดภาระสำรองหนี้ เข้าชม ( 10477 ) | ส่งต่อเพื่อน | รายการโปรด | 4 ต.ค. 51
กู้ประกันสังคม ประกันสังคมจับมือ5แบงก์ ปล่อยกู้สมาชิกรายละ1.5ล้าน ดบ. 2.5% ซ่อม-รีไฟแนนซ์บ้าน เข้าชม ( 8174 ) | ส่งต่อเพื่อน | รายการโปรด | 22 เม.ย. 53
กูรูเรื่องบ้าน งัดเคล็ดดูแลบ้านง่ายๆ แถมใช้ตังค์น้อย เข้าชม ( 7485 ) | ส่งต่อเพื่อน | รายการโปรด | 6 ม.ค. 53
ข่าวเด่นแวดวงการเงิน-ประกันปี 2552 เข้าชม ( 7296 ) | ส่งต่อเพื่อน | รายการโปรด | 5 ม.ค. 54
กสิกรฯนำร่อง บริการลูกค้า เปิด6โมงเย็น กสิกรไทยสร้างศักราชใหม่ เปิดสาขาถึง 6 โมงเย็นทุกวันศุกร์ เข้าชม ( 6414 ) | ส่งต่อเพื่อน | รายการโปรด | 21 ต.ค. 51

 

พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ประกาศขาย/ให้เช่าแนะนำ
ขายบ้านเดี่ยว ชั้นเดียว หมู่บ้านอิงเมือง 2ขายบ้านเดี่ยว ชั้นเดียว หมู่บ้านอิงเมือง 2
บ้านฉาง | ระยอง
630 - ให้เช่า คอนโด ใหม่ ไลฟ์ แอท รัชดา-สุทธิสาร พร้อมอยู่ ชั้น11 1นอน1น้ำ 35ตรม ติด MRT สุทธิสาร 13k/mo630 - ให้เช่า คอนโด ใหม่ ไลฟ์ แอท รัชดา-สุทธิสาร พร้อมอยู่ ชั้น11 1นอน1น้ำ 35ตรม ติด MRT สุทธิสาร 13k/mo
เขตห้วยขวาง | กรุงเทพมหานคร
ขายบ้านเดี่ยว ลัดดารมย์ วัชรพล 2 ชั้น 3 ห้องนอน พร้อมเรือนรับรอง และห้องแม่บ้านขายบ้านเดี่ยว ลัดดารมย์ วัชรพล 2 ชั้น 3 ห้องนอน พร้อมเรือนรับรอง และห้องแม่บ้าน
เขตบางเขน | กรุงเทพมหานคร
ประกาศขาย/ให้เช่าทั้งหมด»

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ประกาศขายดาวน์/เซ้งแนะนำ
ขายดาวน์ คอนโด ลุมพินีเพลส พระราม9 รัชดา พร้อมเข้าอยู่ได้เลย100% (เจ้าของขายเอง ราคาต่อรองได้ครับ) ขายดาวน์ คอนโด ลุมพินีเพลส พระราม9 รัชดา พร้อมเข้าอยู่ได้เลย100% (เจ้าของขายเอง ราคาต่อรองได้ครับ)
เขตห้วยขวาง | กรุงเทพมหานคร
ขายดาวน์ คุ้มสุดๆๆ คอนโด ซีณิธ เพลส สุขุมวิท 42 ขายดาวน์ คุ้มสุดๆๆ คอนโด ซีณิธ เพลส สุขุมวิท 42
เขตพระโขนง | กรุงเทพมหานคร
ขายดาวน์ คอนโด ลุมพินีเพลส พระราม9 รัชดา พร้อมเข้าอยู่ได้เลย100% (เจ้าของขายเอง ราคาต่อรองได้ครับ) ขายดาวน์ คอนโด ลุมพินีเพลส พระราม9 รัชดา พร้อมเข้าอยู่ได้เลย100% (เจ้าของขายเอง ราคาต่อรองได้ครับ)
เขตห้วยขวาง | กรุงเทพมหานคร
ประกาศขายดาวน์/เซ้งทั้งหมด»

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Copyright © 2009 Company Name. All rights reserved.
แนะนำเว็บไซต์: ตกแต่งภายใน | ซื้อขายบ้าน | ประกาศขายบ้าน | บ้านมือสอง | ของมือสอง | รถมือสอง | ลงประกาศฟรี | ซื้อขายบ้าน