ลงประกาศขาย | ค้นหา
ไทยโฮมดีดี ศูนย์กลางการซื้อขายบ้านมือสอง ทุกทำเลทั่วไทย
บ้านมือสอง|ลงประกาศฟรี|ประกาศทุกประเภท|ประกาศขาย|ประกาศให้เช่า|ประกาศขายดาวน์|ประกาศเซ้ง| ค้นหาประกาศ|รายการของฉัน|ติดต่อโฆษณา
บ้านเดี่ยวบ้านแฝดทาวน์เฮ้าส์คอนโดตึกแถว/อาคารพาณิชย์อพาร์ทเมนท์/หอพักพื้นที่สำนักงานรีสอร์ท/โรงแรมโกดัง/โรงงานที่ดิน

เทคนิค เขียนสัญญาเช่าและข้อแนะนำ

 
ข้าชม ( 20236) | ส่งต่อเพื่อน | บันทึกในรายการโปรด

รายละเอียดข่าว - เทคนิค เขียนสัญญาเช่าและข้อแนะนำ


สำหรับคนที่ทำมาค้าขาย หลายท่านคงเคยเจอปัญหาเกี่ยวกับการเช่าที่ดิน เช่าอาคาร กันบ้างไม่มากก็น้อย แม้ปัญหาเหล่านี้จะไม่รุนแรงหนักหนา แต่ก็จุกจิกกวนใจคนทำมาหากินไม่น้อย เช่น ค้าขายอยู่ดี ๆ กิจการเริ่มไปได้อีก เจ้าของที่มาบอกเลิกไม่ใช่เช่าที่อีกแล้ว หรือพอเห็นกิจการไปได้ดีก็จะขอขึ้นค่าเช่า เป็นต้น


จากนี้ไปประมาณ 2-3 ฉบับ ผมตั้งใจจะเขียนเรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับการเช่าทรัพย์ เผื่อจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้อ่าน หรือบอกต่อเป็นวิทยาทานแก่เพื่อนฝูงก็ได้


เรื่องสำคัญ เกี่ยวกับ “การเช่า”


การเช่าทรัพย์ ส่วนใหญ่เป็นการเช่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีลักษณะเป็นที่ดิน บ้าน อาคารพาณิชย์ มากกว่าทรัพย์อื่น อาจเป็นการเช่าอยู่อาศัย เช่าเพื่อค้าขาย หรือประกอบกิจการ แต่ไม่ว่าจะเพื่อการใด การเช่าต้องมีบุคคล 2 ฝ่าย คือ “ผู้ให้เช่า” และ “ผู้เช่า”


ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตร 537 “อันว่าเช่าทรัพย์สินนั้น คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่าผู้ให้เช่าตกลงให้บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่าผู้เช่า ได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ในทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งชั่วระยะเวลาอันมีจำกัด และผู้เช่าตกลงจะให้ค่าเช่าเพื่อการนั้น”


ฉะนั้น เกี่ยวกับการเช่านั้น ที่สำคัญคือ การปฏิบัติตามสัญญาและการจ่ายค่าเช่า แต่ปัญหาที่มักเกิดขึ้นเกี่ยวกับการเช่าก็คือ กรณีที่ผู้เช่านำทรัพย์สินที่ตนเช่าออกให้บุคคลอื่นเช่าต่อ หรือเรียกนัยภาษากฎหมายคือ “เช่าช่วง”


“การเช่าช่วง” ผู้ให้เช่าต้องยินยอมก่อน


ผู้เช่าช่วงนั้น คือ บุคคลที่เข้ามาเช่าทรัพย์จากผู้เช่า โดยที่ผู้เช่าเดิมเป็นผู้ทำสัญญาเช่ากับผู้เช่าช่วง คือ จะมีผู้เช่าช่วงได้ ผู้เช่าเดิมต้องยังอยู่ ผู้เช่าช่วงจะเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อผู้เช่า ได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่าให้นำทรัพย์สินที่เช่านั้น ออกให้เช่าช่วงได้ โดยมีการตกลงในสัญญาเช่า หรือบางกรณีอาจมีการตกลงยอมรับ โดยปริยายได้ หากผู้เช่ามิได้ยินยอมด้วยในการนำทรัพย์สินออกให้เช่าช่วง ถ้าผู้เช่าฝ่าฝืนทำให้ผู้เช่าสามารถบอกเลิกสัญญาได้ทันที แม้กำหนดเวลาในสัญญาเช่าจะยังไม่สิ้นสุดลงก็ตาม


บางครั้งในฐานะผู้เช่าช่วง เช่าพื้นที่หนึ่งมาลงทุน แต่กลับต้องมาโดยขับไล่เพราะผู้เช่าที่ให้เราเช่าช่วงนั้นมิได้รับอนุญาตจากผู้ให้เช่า ก็เลยเสียหายกันไป


หรือกรณีผู้เช่าไม่อยากเสี่ยงลงทุนแต่กินค่าหัวคิวโดยให้บุคคลอื่นเช่าช่วงต่อในราคาที่สูงกว่าจากที่เช่า ประเภทจับเสือมือเปล่า ก็ต้องระวังเช่นกัน เพราะหากไม่ได้รับอนุญาตจากผู้เช่าแล้ว ก็มีสิทธิ์ถูกบอกเลิกสัญญาเช่าเช่นกัน และผู้เช่าช่วงจะไปโวยวายกับผู้ให้เช่าว่า ตัวเองเช่ามาโดยสุจริต ไม่รู้ว่าผู้เช่าไม่ได้รับอนุญาตไม่ได้ เพราะผู้ให้เช่าไม่จำเป็นต้องมารับรู้ด้วย เป็นเรื่องระหว่างผู้เช่ากับผู้เช่าช่วงต้องไปว่ากันเอง


ที่กฎหมายต้องบัญญัติบทห้ามไว้เช่นนั้นก็เพราะว่า การเช่าทรัพย์สินอย่างหนึ่งอย่างใดนั้น ผู้ให้เช่าจะต้องพิจารณาก่อนว่าจะให้ใครเช่า ไม่ใช่ใครอยากเช่าก็เช่า ถึงแม้บางครั้งเราอาจเห็นว่าไม่ได้มีการพิจารณาอะไร แค่จ่ายเงินตรงเวลาก็จบ


แต่ทางกฎหมายมิได้มองเพียงแค่นี้ ดังนั้น ผู้ให้เช่าจึงต้องรับรู้เกี่ยวกับการให้เช่าช่วงด้วย เพราะผลที่ตามมาค่อนข้างร้ายแรง คือ ผู้ให้เช่าสามารถบอกเลิกสัญญาเช่าได้ทันที


ฉะนั้น หากจะทำสัญญาเช่ากับใคร ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเราเป็นผู้เช่าหรือผู้เช่าช่วง ถ้าเป็นผู้เช่าช่วงก็ต้องแน่ใจว่าเป็นผู้เช่าช่วงโดยชอบ กล่าวคือ ให้ผู้ให้เช่ายินยอมให้มีการเช่าช่วงได้ หากกรณีที่เราเป็นผู้เช่า ถ้าต้องการจะนำทรัพย์สินที่เช่าออกให้บุคคลอื่นเช่าช่องต่อก็ตกลงกับผู้ให้เช่าให้เรียบร้อย จะได้ไม่ต้องมีปัญหากันภายหลัง
............................................................................................................................................
เกร็ดความรู้


เทคนิคการทำสัญญาเช่า


การจดทะเบียนเช่า: การเช่าอสังหาริมทรัพย์(ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี) ให้ทำสัญญาเช่าเป็นหนังสือแล้วให้ผู้ให้เช่าลงลายมือชื่อ แต่ถ้าเช่าเกิน 3 ปี ต้องนำสัญญาเช่าไปจดทะเบียนกับเจ้าพนักงานที่ดินด้วย ถ้าไม่จดฯ สัญญาจะบังคับได้เพียง 3 ปีเท่านั้น


การบังคับให้จดทะเบียนเช่า : กรณีที่ทำสัญญา 10 ปี แต่ไม่ไปจดทะเบียน กฎหมายจะถือว่าสัญญาเช่าบังคับ 3 ปี ทั้งนี้ หากอยู่ในช่วง 3 ปีแรกของการเช่า คู่สัญญาไม่ว่าฝ่ายผู้ให้เช่าหรือผู้เช่าสามารถฟ้องร้องบังคับให้อีกฝ่ายไปจดทะเบียนการเช่าได้


หน้าที่ของผู้เช่า : เมื่อมีการตกลงเช่ากันแล้ว ฝ่ายคนให้เช่าต้องส่งมอบทรัพย์นั้นให้แก่ผู้เช่า เช่น ถ้าเป็นการเช่าบ้าน ก็ต้องทำบ้านให้ว่างพร้อมเข้าอยู่ ต้องส่งมอบกุญแจบ้าน หรือมอบทรัพย์ที่เช่าตามตกลงกันไว้ จะส่งมอบอย่างอื่นไม่ได้ แม้เป็นทรัพย์อย่างเดียวกันแต่ไร้คุณภาพ ผู้เช่าไม่สามารถใช้ประโยชน์ ถือว่าผู้ให้เช่าผิดสัญญา ผู้เช่าเรียกให้เปลี่ยนทรัพย์แทนได้ หรือบอกเลิกสัญญา เรียกค่าเสียหายได้

 
ที่มา: http://www.home.co.th

เทคนิค เขียนสัญญาเช่าและข้อแนะนำ

 
ฮวงจุ้ย/สาระน่ารู้ใกล้เคียง
 
ทิศบ้านดี ฮวงจุ้ยดี มีโชคลาภสิ่งที่สำคัญในการ เลือกที่พักอาศัยไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยว ทาวเฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ หรือแม้กระทั่งคอนโดมิเนียมนั้น เข้าชม (93809) | ส่งต่อเพื่อน | บันทึกในรายการโปรด
เรื่องของ...ประตูบ้าน การพูดถึงประตูบ้าน จะหมายถึง "ประตูรั้ว" กับ "ประตูเข้าบ้าน" จะต้องพิจารณาทั้งสองประตูนี้ เข้าชม (59652) | ส่งต่อเพื่อน | บันทึกในรายการโปรด
บันไดบ้านที่ถูกหลักฮวงจุ้ย การจัดฮวงจุ้ยในปัจจุบันเราให้ความสำคัญกับการบริหาร “ฮวง” หรือ “กระแสลม” เป็นอย่างมาก ดังนั้นหากมีสิ่งใดที่สามารถสร้างกระแสลมหรือการเคลื่อนไหวของอากาศได้ เข้าชม (56217) | ส่งต่อเพื่อน | บันทึกในรายการโปรด
เลือกสีบ้าน...เสริมราศีใครที่กำลังเตรียมแต่งบ้านใหม่ เปลี่ยนสีบ้านเก่า ลองมาเลือกสีบ้านให้เสริมราศีเจ้าของบ้านกันดีกว่า เข้าชม (35907) | ส่งต่อเพื่อน | บันทึกในรายการโปรด
หลากเหตุผลในการคิดจะรีไฟแนนซ์บ้าน ก่อนจะพูดถึงเหตุผลในการรีไฟแนนซ์ดีไหม ขอทบทวนก่อนว่ารีไฟแนนซ์คือการนำเงินสดไปปิดบัญชีเงินกู้โดยการชำระหนี้ทั้งหมดให้แก่สถาบันการเงินผู้ให้กู้ เข้าชม (34764) | ส่งต่อเพื่อน | บันทึกในรายการโปรด

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ประกาศขาย/ให้เช่าแนะนำ
ขายทาวน์เฮ้าส์ สุชา ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี บางบัวทอง ติดถนนใหญ่ขายทาวน์เฮ้าส์ สุชา ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี บางบัวทอง ติดถนนใหญ่
บางบัวทอง | นนทบุรี
ขาย บ้านเดี่ยว เมืองดี พุทธมณฑลสาย2 หลังมุม 92.8 ตรว.ขาย บ้านเดี่ยว เมืองดี พุทธมณฑลสาย2 หลังมุม 92.8 ตรว.
เขตทวีวัฒนา | กรุงเทพมหานคร
คอนโดเช่าคอนโดเช่า
เขตสาทร | กรุงเทพมหานคร
ประกาศขาย/ให้เช่าทั้งหมด»

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ประกาศขายดาวน์/เซ้งแนะนำ
เซ้งด่วน อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ริมถนนประชาอุทิศ (ใกล้ซอยประชาอุทิศ 17) เซ้งด่วน อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ริมถนนประชาอุทิศ (ใกล้ซอยประชาอุทิศ 17)
เขตราษฎร์บูรณะ | กรุงเทพมหานคร
ขายดาวน์ คอนโดLPN พระราม9 รัชดา พร้อมเข้าอยู่ วิวสวย ทำเลดี เข้าออกได้หลายทาง(เจ้าของขายเอง ราคาต่อรองได้ครับ) ขายดาวน์ คอนโดLPN พระราม9 รัชดา พร้อมเข้าอยู่ วิวสวย ทำเลดี เข้าออกได้หลายทาง(เจ้าของขายเอง ราคาต่อรองได้ครับ)
เขตห้วยขวาง | กรุงเทพมหานคร
ขายดาวน์ คอนโด The Base สุขุมวิท 77(อ่อนนุช) ชั้น 38 (ชั้นบนสุด) บวกน้อย ขายดาวน์ คอนโด The Base สุขุมวิท 77(อ่อนนุช) ชั้น 38 (ชั้นบนสุด) บวกน้อย
เขตคลองเตย | กรุงเทพมหานคร
ประกาศขายดาวน์/เซ้งทั้งหมด»

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เทคนิค เขียนสัญญาเช่าและข้อแนะนำ
Copyright © 2009 Company Name. All rights reserved.
แนะนำเว็บไซต์: ตกแต่งภายใน | ซื้อขายบ้าน | ประกาศขายบ้าน | บ้านมือสอง | ของมือสอง | รถมือสอง | ลงประกาศฟรี | ซื้อขายบ้าน